MODERNIZAREA STRAZILOR IN COMUNA SATU MARE, JUDETUL HARGHITA2018 ianuarie
45000
Satu Mare - Máréfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prezentul proiect cuprinde modernizarea străzilor din localitatea Satu Mare, comuna Satu Mare, județul Harghita. Străzile care urmează a fi reabilitate prezintă o stare de degradare a tuturor componentelor sale (sistem rutier, şanţuri, pod, podeţe etc.). Drumurile care fac obiectul prezentului proiect sunt pietruite realizate din balast, pietriş, piatră spartă sau macadam. Aceste drumuri după realizarea proiectului vor fi dotate cu îmbrăcăminţi moderne, covor asfaltic. Proiectul va deservii direct mai mulţi locuitori din cadrul comunei. În cadrul proiectului vor fi reabilitate in total 3,396 km de străzi. Lungimea totală al drumuilor comunale respectiv al străzilor aparținând domeniului public al comunei este de 10,627 km din care DC 231 cu o lungime de 0,803 km și străzi în total de 9,824 km. Străzile care fac obiectul proiectului vor aigura conectivitatea în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere, în principal cu drumul național DN 13A și câteva străzi care intersectează DC 231. Cu reabiltarea străzilor se va îmbunătății accesul direct la diverse obiective, investiții de interes publice și sociale cum ar fi: Școala gimnazială ,,Nyiro Jozsef,, Clădire socio-culturală, Sediul poliției, Terenul de sport.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Reabilitarea a 3,396 km de strazi de interes local care va contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în comuna Satu Mare.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Traficul pe srazile neasfaltate din comuna se desfăsoară ingreunat, autovehiculele și mijloacele de transport trebuie reparate foarte des, deci costul transportului este mai mare decat pe un drum reabilitat și modernizat. Pentru aducerea drumulurilor la cerinţele stabilite prin expertiza tehnică, precum şi pentru asigurarea cerinţelor de funcţionare prevăzute în standardele minime pentru drumuri comunale, se propun lucrări de reabilitare.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potenţialii beneficiari direcți, acestei investiţii vor fi pietonii, respectiv conducătorii vehiculelor.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
DALI este elaborate si este pregatit cererea de finantare pentru depunere in vederea finantarii prin Programul PNDR, sM 7.2 - Infrastructură rurală, Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%