Investitii pentru imbunatatirea sigurantei publice2018 ianuarie
10000
Voșlăbeni - Vasláb
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Montarea de camere de supraveghere in Voslabeni si Izvoru Muresului
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Achizitionarea si montarea de camere de supraveghere in Voslabeni si Izvoru Muresului
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
In vederea supravegherii si identificarea potentialilor infractori sau a celor care pot vandaliza bunurile publice.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Voslabeni precum si persoanele aflate in tranzit prin localitate.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%