Extindere retea de canalizare si conducta de apa potabila in Comuna Satu Mare, judetul Harghita2018 ianuarie
50000
Satu Mare - Máréfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
1. Extinderea retelei de canalizare: În localitatea Satu Mare reteaua de canalizare a fost executata cu tuburi PVC cu Dn 200 mm în lungime 1176m si cu tuburi PE sub presiune Dn 90mm în lungime 1994m. Prin prezentul proiect se propune extinderea retelei de canalizare în strazile localitatii Satu Mare. În urma extinderii retelei de canalizare numarul de racorduri posibile ar fi 230 gospodarii cu 690 de persoane. Reteau de canalizare extinsa se va realiza din conducte PVC SN4 si conducta PE sub presiune PN 6 , pozate la cel putin 1,10 m – corespunzator adâncimii de înghet. La montajul conductelor se respecta caietul de sarcini si indicatiile date de furnizor. 2. Extindere conducta de apa Prin prezentul proiect se propune extinderea retelei de distributie în strazile localitatii Satu Mare. În urma extinderii retelei de apa numarul bransamentelor posibile ar fi 474 gospodarii cu 996 de persoane. Reteau de distributie se va realiza integral din conducte PEID Pn 6 pozate la cel putin 1,10 m – corespunzator adâncimii de înghet. La montajul conductelor se respecta caietul de sarcini si indicatiile date de furnizor. Conducta PEID va fi montata pe un pat de nisip de 5 cm grosime, iar acoperirea conductei se va face cu un strat de nisip de 10 cm, iar apoi cu straturi de 15 cm de pamânt compactat. Traseele au fost concepute a se amplasa pe teren din domeniul public. De-a lungul drumului national DN 13A conductele se pozeaza în afara carosabilului. Subtraversarile drumulurilor nationale, se vor face prin foraj orizontal, în tub de protectie din otel, conform prevederilor din STAS 9315/87. Distributia apei la consumatori se realizeaza gravitational. Pe conducta de distributie proiectata se monteaza : - 5 camine de vane conform planselor anexate - 26 hidranti de incendiu supraterani cu Dn 80mm . Hidrantii exteriori de incendiu se monteaza pe portiuni de conducte având diametre mai mari de 110mm si presiunea apei este peste 0.7 bar. Hidrantii exteriori de incendiu se monteaza la 2m de bordura partii carosabile a drumului. Instalatia de golire– se amplaseaza în punctul cel mai jos care permite golirea sistemului în vederea efectuarii de remedieri ale conductei avariate.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
- Sanatatea generala a populatiei - reducerea poluării solului și a mediului îinconjurător
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Întrucât Proiectul tehnic, detaliile de execuţie şi caietele de sarcini au fost elaborate şi recepţionate de către Comuna Satu Mare, respectiv contractul multianual de execuție lucrări este atribuit, este necesar continuarea acestori lucrări foarte importante cu o valoare contractanta relativ mare.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potenţialii beneficiari, acestei investiţii vor fi locuitorii comunei. Rezultatele obținute vor fi după cum urmează: îmbunătățirea solului și a mediului înconjurător prin reducerea poluării, respectiv ca beneficiu indirect nu este de neglijat nici îmbunătățirea, ocrotirea sănătății generale a populației.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Investiția este în curs de derulare. Contractul multianual (48 luni) de execuție lucrări nr. 47 / 25.09.2015 este in curs de derulare. Valoarea contractului in urma aplicării licitatiei (procedura Cerere de ofertă) este de 1.501.800,93 lei inclusiv T.V.A. Până la momentul de față sunt executate fizic aproximativ 14% din lucrare. Contravaloarea decontată pt. Execuția lucrărilor până în momentul de față este 208.278,00 lei inclusiv TVA

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%