Servicii de proiectare pentru lucrari si dotari suplimentare la Scoala Gimnazial OC Taslauanu Bilbor in vederea obtinerii aizelor si autorizatiei de functionare 2018 ianuarie
25000
Bilbor - Bélbor
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Intocmirea documentaiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei PSI la Scoala O.C. Taslauanu Bilbor
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Cresterea gradului de siguranta in scoli
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Obtinerea autorizatiei PSI
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Elevi si cadrele didactice
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Identificarea sursei de finantare

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%