Alimentare cu energie electrica Bloc de Locuinte sociale str. Victor Babes Municipiul Toplita2018 ianuarie
Toplița - Maroshévíz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Alimentare cu energie electrica a Blocului de Locuinte Sociale de pe strada Victor Babes din Municipiul Toplita. Blocul are 18 locuinte sociale care au fost construite prin reabilitarea unei centrale termice aflate intr-o stare de de degradare avansata, din fonduri de la bugetul local si de la bugetul guvernamental. In prezent Primaria Municipiului Toplita are incheiat un contract de bransament Nr.7/03.01.2018 cu SC. ELECTRICA S.A
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Alimentarea cu energie electrica a celor 18 locuinte sociale.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Acesta investitie a fost finalizata insa locuintele nu pot fi date in folosinta deoarece constructia nu este bransata la reteaua electrica generala. Resursele din bugetul local s-au epuizat o data cu executia lucrarii.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Cetatenii care au depus solicitari de repartitie a celor 18 UE.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
INVESTITIA ESTE FINALIZATA FIIND LIPSA BRANSAMENTUL ELECTRIC.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%