Servicii de proiectare pentru lucrari suplimentare la Cminul Cultural Bilbor in vederea obtinerii aizelor si autorizatiei de functionare 2018 ianuarie
21000
Bilbor - Bélbor
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Intocmirea documentatie Tehnico-economice si a documntatiei de avizare pentru lucrari suplimentare la Caminul Cultural Bilbor
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Executia de lucrari suplimentare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Obtinerea autorizatiei de functionare
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Bilbor
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Identificarea sursei de finantare

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%