DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA CU ECHIPAMENTE CONFORM ORD. NR.96/2016 AL M.A.I. IN MUNICIPIUL TOPLITA, JUD. HARGHITA2018 ianuarie
50000
Toplița - Maroshévíz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
In baza Ordinului M.A.I nr.96/2016 rezulta obligativitatea dotarii spatiilor si voluntarilor din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta cu echipamente minimale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul si scopul acestei investitieii este de a dota cu echipamente, dotari tehnice SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA TOPLITA; Jud Harghita conform Ord. nr.96/2016
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Acesata investitie se justifica deoarece dotarea S.V.S.U din localitatea TOPLITA este foarte precara, iar pentru functionarea in bune conditii atat tehnice cat si de siguranta se impune achizitionarea unui SUV 4X4 Duster.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
POMPIERII VOLUNTARI ATRASI PRIN CONTRACTE DE VOLUNTARIAT IN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA TOPLITA- LOCUITORII ORASULUI TOPLITA.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Pana la aceasta data este intocmita o nota de fundamentare din care rezulta dotarile tehnice si materialele necesare SVSU TOPLITA

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%