Servicii de proiectare sala sport 2018 ianuarie
14000
Bilbor - Bélbor
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Intocmirea documentatiei tehnico- economice si de avizare pentru realizarea unei sali de sport la Scoala Gimnaziala O.C. Taslauanu Bilbor
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Construirea unei sali de sport la Scoala Gimnaziala O.C. Taslauanu Bilbor
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Imbunatatire conditiilor de desfasurare a orelor de sport pentru elevii din localitate
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Elevii si cadrele didactice
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Identificarea sursei de finantare

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%