Lucrari suplimentare la Scoala nr. 3 Rachtis in vederea obtinerii avizelor si autorizatiei de functionare 2018 ianuarie
Răchitiş - Rakottyás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Intocmirea documnetatiei tehnico economica si executarea lucrarilor la Scoala nr. 3 Rachitis in vederea obtinerii autorizatiei de functionare
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Executarea de lucrari suplimentare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare .
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Cresterea gradului de siguranta in scoala , desfasurarea in conditii optime a actului educational
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Elevi si cadrele didactice
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Lucrari de evaluare

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%