Servicii de proiectare pentru modernizarea drumurilor comunale din Comuna Bilbor 2018 ianuarie
40000
Bilbor - Bélbor
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Intocmirea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventie , a proiectelor tehnice si a documentatiilor pentru obtinerea de avze si acorduri in vederea executarii lucrarilor de modernizare a 3 km drumuri comunale .
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Intocmirea documentatiilor tehnice in vederea executarii lucrarilor de modernizare a drumurilor comunale
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Cresterea gradului de siguranta a circulatiei pe drumurile publice , asigurarea accesului serviciilor de urgenta , cresterea si imbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor comunei , atragerea de investitori noi in zona .
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei , investitori locali si straini
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
In curs de realizare

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%