PROIECTARE SISTEMATIZARE CENTRU SARMAS2018 ianuarie
20000
Sărmas - Salamás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
SISTEMATIZARE CENTRU SARMAS
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
AMENAJARE CENTRU CU URMATOARELE OBIECTIVE : OB1.Cultura-Sport : Zona aferenta Caminului Cultural, Scolii Generale Sf Andrei, Sala de sport; OB2. Blocuri :Zona din fata si intre blocurile de locuinte din Sarmas centru , zona parcului cu monumentul eroilor; OB3. Anexe : Zona anexe in spatele blocurilor spre riul Mures.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
AMENAJAREA CENTRULUI COMUNEI SARMAS ESTE NECESARA PENTRU REABILITAREA SPATIILOR VERZI SI ZONELOR ANEXE DUPA TERMINAREA SAPATURILOR LA SISEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARESI DE ASEMENEA PENTRU SISTEMATIZAREA ZONEI CU ANEXE LA BLOCURILE DIN SARMAS CENTRU
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
LOCUITORII COMUNEI SARMAS
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
REALIZAT PRIMA FAZA DE PROIECTARE - MASTERPLAN CU VARIANTE DE AMENAJARE IN PROPORTIE DE 30 %

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%