Realizare SF pentru lucrări de reabilitare a căminului cultural Mihăileni2018 ianuarie
Mihăleni - Csíkszentmihály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitarea a căminului cultural Mihăileni.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Thermoizolarea clădirii ,înființarea sistemului de încălzire, schimbarea rețelei electrice, infințarea accesului de urgență a subsolului.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Clădirea nu este izolat termic . Sistemul de încălzire și rețeaua electrică sunt învechite, punând în pericol funcționarea optimă a căminului.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Populația din comună. Activitățiile cultural-artistice din zonă.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Investiție nouă începută.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%