Construire de trotuar pe langa drumurile judetene din localitatile judetului Harghita2018 ianuarie
50000
Mugeni - Bögöz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Executie trotuare si acces pe DJ 137 este o prioritate a com. Mugeni, amplasamentul se situeaza dealungul DJ 137 care traverseaza localitatea,iar din lipsa trotuarelor pietonii sunt obligati sa circule pe partea carosabila expunandu se accidentelor rutiere
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Crestera sigurantei circulatiei pietonale
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea acestei lucrari este, de a contribui la un trafic sigur fara evenimente rutiere
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiari vor fii pietonii si conducatorii vechiculelor
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Studiul de fezabilitate este finalizat

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%