Infiintare teren de sport cu gazon artificial in Comuna Martinis, Sat. Martinis, Jud. Harghita2018 ianuarie
125000
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Infiintare teren de sport cu gazon artificial in Comuna Martinis, Sat. Martinis, Jud. Harghita
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Infiintare teren de sport cu gazon artificial in Comuna Martinis, Sat. Martinis, Jud. Harghita
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Comuna Martinis are proiect selectat prin masura LEADER M1/6B pentru realizarea investitiei "Infiintare teren de sport cu gazon artificial in Comuna Martinis, Sat. Martinis, Jud. Harghita". Suma solicitata de la Consiliul Judetean Harghita este contributia proprie la realizarea proiectului.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii Comunei Martinis
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Faza de contractare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%