Amenajarea terenului aferent casei de cultură la nr. 54 din sat Leliceni Jud. Harghita2018 ianuarie
110000
Leliceni - Csíkszentlélek
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Solicitantul, respectiv Comuna Leliceni si-a propus prin acest proiect îmbunatatirea condiţiilor de viata a locuitorilor prin amenajarea spaţiului public local ce face obiectul Măsurii M8 6B „ Dezvoltarea armonioasa a spaţiului rural” care promovează si sprijină investiţiile privind lucrările de imbunatatire a infrastructurii la scara mica.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin realizarea proiectului se va amenaja spaţiul public din jurul clădirii casei de cultura, care cuprinde lucrări de amenajare pentru asigurarea traficului pietonal, realizarea unui sector de canalizare pluviala in jurul clădirii ce va prelua apele provenite din precipitaţii in zona amplasamentului, stagnarea apei pe această suprafaţă fiind o problemă majoră.Totodată se va amenaja terenul prin dispunerea de dale de beton inierbate pentru facilitarea unor locuri de parcari pentru persoanele din comuna si a persoanelor cu dizabilitati. Proiectul vizeaza deasemenea amenajarea unui spaţiu de joaca pentru copii si spaţiu verde in jurul casei de cultura. Pentru asigurarea iluminatului pe amplasament se vor dispune un număr de 2 buc stâlpi iluminat cu panouri solare fotovoltaice IPM 50W care pot alimenta becuri clasice sau leduri pentru iluminatul stradal. Investiţiile sprijinite prin aceasta măsură vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunităţii locale, dezvoltarea socio-economica a comunei.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea investiției este dată de lipsa acceselor pietonale la clădirea Casei de cultură, lipsa unor facilități de părcare pe suprafața existentă, lipsa evacuării apelor provenite din precipitații, lipsa terenului de joacă în satul Leliceni.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potențiali beneficiari direcți ai investiției sunt locuitorii satului Leliceni, aproximativ 450 de persoane. Potențiali beneficiari indirecți ai investiției vor fi locuitorii satelor învecinate.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Stadiul actual de implementare a investiției: SF aprobat, Proiectul a fost acceptat pentru a primi finanțare din măsura 19,2

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%