Modernizare baie tradițională Sószék (DALI

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare baie tradițională Sószék (DALI
Clasificare
Sursă de finanțare: 
Bugetar
Capitol: 
51.02.01.03 Autorităţi executive
Centru Bugetar: 
CJH - Judetul Harghita
Articol aliniat: 
71.01.30 Alte active fixe
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Turism
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cozmeni - Kozmás
Adresa: 
Comuna Cozmeni
Amplasament: 
Comuna Cozmeni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT Județul Harghita/UAT Comuna Cozmeni
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
- În vederea utilizării în condițiile de civilizație și siguranță sanitară adecvată secolului XXI se impune modernizarea obiectivului “Baie tradițională Sószék” , situat în comuna Cozmeni și aflat în patrimoniul Județului Harghita.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
- Lipsă grup sanitar
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea condițiilor de utilizare în condiții civilizate și siguranță sanitară a obiectivului “Baie tradițională Sószék”.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor de utilizare în condiții civilizate și siguranță sanitară a obiectivului “Baie tradițională Sószék”.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii Județului Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
40.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
40.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare baie tradițională Sószék (DALI 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu