Autoturism 7 persoane

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Autoturism 7 persoane
Clasificare
Sursă de finanțare: 
Bugetar
Capitol: 
68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
Centru Bugetar: 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Articol aliniat: 
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...05.02 asistență socială în caz de invalidități
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
Maşini, echipamente şi mijloace de transport: 
Subcapitolul 71.01.02
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Asistenta sociala
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str.Libertatii nr.5
Amplasament: 
DGASPC HR
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
DGASPC HR
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Asigurarea transportului personalului serviciilor sociale la și de la cazuri semnalate și la unitățile din structura instituției în condiții de siguranță rutieră
Deficiențe majore ale situației actuale: 
0
Prognoze pe termen mediu și lung: 
0
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
0
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
0
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
0
Obiectivele proiectului: 
0
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
0
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
114.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
114.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Autoturism 7 persoane 114.00 114.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu