Servicii proiectare-DALI-Centru de zi ptr.persoane adulte cu dizabilitati Feliceni

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Servicii proiectare-DALI-Centru de zi ptr.persoane adulte cu dizabilitati Feliceni
Clasificare
Sursă de finanțare: 
Bugetar
Capitol: 
68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
Centru Bugetar: 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Articol aliniat: 
71.01.30 Alte active fixe
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...05.02 asistență socială în caz de invalidități
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
ASISTENTA SOCIALA
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Feliceni - Felsőboldogfalva
Adresa: 
Feliceni Nr. 164
Amplasament: 
Centru de zi ptr.persoane adulte cu dizabilitati Feliceni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
DGASPC HR
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Servicii de proiectare pentru realizarea lucrărilor în cadrul proiectului - Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap Feliceni- Cod proiect C13-I2-25/28.11.2022
Deficiențe majore ale situației actuale: 
0
Prognoze pe termen mediu și lung: 
0
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
0
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
0
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
0
Obiectivele proiectului: 
0
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
0
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
73.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
73.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Servicii proiectare-DALI-Centru de zi ptr.persoane adulte cu dizabilitati Feliceni 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu