Lucrari de asfaltare a drumului satesc Ujut din satul Armaseni Noi2018 ianuarie
50000
Armăşenii Noi - Menaságújfalu
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Porțunea de drum „Újút” în comuna Ciucsângeorgiu, sat Armășeni este se află în stare ușor deterioată, porțiunea de drum nu este complet asfaltată. Drumul săsesc făcand legătura între cimitir și grădiniță are un trafic ridicat zilnic, starea deterioată este impracticabil mai ales în timpul ploios ori la topirea zăpezilor. Drumul sătesc nu are un sistem de semnalizare verticală corespunzătoare.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
- Asigurarea durabilităţii a caselor construite în jurulul drumului săsesc prin excluderea riscului de vibraţie a terenului în timpul deplasării transportului auto pe acest drum. - Ridicare nivelului de trai a populaţiei. - Reducerea timpului de deplasare, prin asfaltarea drumului pe o lungime de300 m - Cresterea potentialului turistic al zonei.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Prin realizarea unei îmbrăcăminţi moderne din beton asfaltic, se asigură o circulaţie corespunzătoare pe această stradă, îmbunătăţindu-se substanţial viabilitatea părţii carosabile, fapt ce conduce la desfăşurarea unei circulaţii corespunzătoare, la reducerea consumului de combustibil şi la o uzură redusă a autovehiculelor. Asfaltarea drumului va facilita la transportul copiilor la unitățile de învățămant din comună, și la accesul agenților economici din zonă
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii din satul Armaseni Noi si Ciucsangeorgiu(1500 locuitori)
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%