Amenajare Drum de ocolire a municipiului Miercurea-Ciuc Tronson Nord-Est, asfaltare2018 ianuarie
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizarea acestui tronson de drum asfaltat cu podete si rigole aferente, respectiv Tronsonul Nord-Est, face legătura între str. Ret, ocolind zona Toplita-Ciuc si trece peste drumul naţional DN 12 spre Gheorgheni, apoi face legătura cu drumul naţional spre Frumoasa -Comăneşti DN 12C.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Drumul de ocolire se impune a fi realizată şi finalizată, fiind deja în fază de macadam ordinar. Drumul de ocolire nu poate fi funcţional dacît în cazul în care se poate preda circulaţiei rutiere, în vederea atingerii scopului propus de decongestionare a circulaţiei pe zona nord estică a municipiului, atît de traficul greu cît şi de circulaţia auto care ocoleşte minicipiul, prin tranzitare simplă. Această funcţiune poate fi atinsă numai după asfaltare definitivă în trei straturi cu şanţuri de gardă definitive, cu amenajarea aferentă pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere moderne.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Scopul propus poate fi atinsă numai după asfaltare definitivă în trei straturi cu şanţuri de gardă definitive, cu amenajarea aferentă pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere moderne.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%