Sistem informatic Scoala Generala Jozsef Attila2018 ianuarie
50000
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Sistemul informatic actual al scolii este invechit,necesita reiinoire.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Reiinoirea performantei tehnice a actualului sistem informatic in vederea perfectionarii informatice a elevilor.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Perfectionarea informatica a elevilor .
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Elevii scolii generale Jozsef Attila.Aproximativ 400 de elevi.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Stadiu tehnologic invechit.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%