Înființare stații de autobuz în comuna Mihăileni2018 ianuarie
Mihăleni - Csíkszentmihály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Înființare stații de autobuz din lemn cu motive tradiționale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Stațiile de autobuz existente sunt degradate și este necesar și schimbarea și înființarea unor stații moderne cu iluminat.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Locuitorii comunei să aștepte autobuzul în condiții civilizate. Lipsă de fonduri suficiente pentru înființarea stații de autobuz.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Mihăileni și turiștilor care vizitează comuna.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Investiție începută.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%