Dotarea căminului Cultural Livezi2018 ianuarie
Mihăleni - Csíkszentmihály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Construirea Casei de cultură cu (investiție nouă) va fi dotat cu mobilier și sistem de încălzire,racordarea rețelei de apă și de canalizare.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Necesitatea dotării căminului cultural pentru comunitatea din Livezi care pot beneficia acestei dotări.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
În anul 2013 în urma unui incendiu a fost distrus căminul cultural care a fost reconstruit în anul 2017 și necesită dotări mobilier și sistem de încălzire,racordarea rețelei de apă și de canalizare.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Populația din comună in special din Livezi
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Este reconstruit (investiție nouă)

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

50% - 75%