Presa balotare deseuri neferoase2018 ianuarie
20000
Ulieș - Kányád
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Achizitionarea unuei "Prese de balotat deseuri neferoase"
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Presele balotoare reduc volumul deseurilor ce urmeaza a fi compactate (de exemplu carton, hartie, folii, ambalaje, butelii PET).
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
In comuna Ulies se aduna multe deseuri tip carton, hartie, folii, ambalaje, butelii PET, atat la institutii publice cat si la societati comerciale.Intentia noastra este ca sa adunam aceste deseuri si cu lucratori sociali putem compacta aceste deseuri cu presa hidraulica si le vindem ca materie de baza .
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii din comuna Ulies.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%