Reabilitarea ulitei de legatura intre Dj 133 si Dj 137/A din Ulies2018 ianuarie
60000
Ulieș - Kányád
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitarea ulitei de legatura intre drumuri judetene 133 si 137/A pe o lungime de 160 ml. Se preconeaza
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul investitiei este ca ulita respectiva sa fie practicabil pietonilor.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Ulita de legatura are 160 ml si a fost realizat candva in anii 50`.De atunci au efectuat mici interventi pentru a fi practicabil. Suprafata practicabila pietonilor este alunecat,placile de beton sunt uzate se vede numai urme de trotuar.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii din comuna Ulies.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%