Biztonsági kamerák felszerelése Gyergyócsomafalván közterületekre / Instalare sistem de supraveghere terenuri publice în comuna Ciumani, judeţul Harghita2018 ianuarie
Ciumani - Gyergyócsomafalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Biztonsági kamerák felszerelése Gyergyócsomafalván közterületekre
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Általános cél: a településenen a közbinsztonság növelése és a közvagyon védelme, a gyergyócsomafalvi életkörülmények európai színvonalra emelése. Sajátos célok: a közterületekre biztonsági kamerarendszer felszerelése, közbinsztonság növelése a lakosság számára.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A beruházás megvalósítása által létrejön a községben egy korszerű biztonsági kamerarendszer a közterületek megfigyelésére és a lakosság biztonságának növelése céljából.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A község teljes lakossága, 4.328 fő és az idelátogatók
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Jelenleg a tervezésre a közbeszerzési dokumentáció összeállítása van folyamatban.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%