Reabilitarea Podului din Daia,comuna Ulies2018 ianuarie
Daia - Székelydálya
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Podul din satul Daia este degradata nu face fata circulatiei in comun de fapt nepracticabil.Necesita consolidare.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Sa fie practicabil,folosibil circulatiei.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Acest pod va fi folosit ca pod altenativ la drumul de ocolire Dc 200 la lucrarile pe drumuri judetene prin proiectul TENT.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Cetatenii comunei si a judetului.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%