Tájház kialakítása Gyergyócsomafalván / REABILITAREA ŞI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI UNEI CASE DE LOCUIT, CU SCOPUL ÎNFIINŢĂRII CASEI TRADIŢIILOR ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEŢUL HARGHITA2018 ianuarie
Ciumani - Gyergyócsomafalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Gyergyócsomafalván egy hagyományos stílusú ház átalakítása tájházzá.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Általános cél: a településenen egy tájház létrehozása a hagyományos életmód bemutatására, a gyergyócsomafalvi életkörülmények európai színvonalra emelése. Sajátos célok: a gyerekek, a fiatalok számára egy épület létrehozása, ahol a hagyományos életmódot megfelelő környezetben be lehet mutatni.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás megvalósítása által létrejön a községben egy tájház, megerősödik a hagyományápolás és az itthonmaradási kedv.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A megvalósíthatósági tanulmány el van készítve, finanszírozási kérés van leadva a PNDR-LEADER programba, ami pozitívan volt elbírálva, jelenleg a megfelelő engedélyek kiváltása van folyamatban, hogy a finanszírozási szerződést lehessen megkötni.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%