Realizare locuri de socializare-Daia,Nicolesti,Petecu2018 ianuarie
Ulieș - Kányád
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Crearea locuri de socializare prin:- construire filagorii pentru destinatii multifunctionale
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul investitiei este ca sa creem spatii deschise la locuri publice unde cu destinatii multifunctionale.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
In Comuna Ulies,satul Ulies am creatun loc de socializare si se vede,se simte succesul acesteia.Este folosit dens pentru diferite activitati.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii acesteia sunt mai mult copii,tineri,iar la organizarea targului sunt vizitati de locuitorii comunei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Primaria comunei Ulies a decis ca va crea, pentru opt sate apartinatoare comunei minim patru locuri de socializare.Cu ajutorul CJH am realizat un loc de socializare in satul Ulies.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%