Kászonaltízi napköziotthon építése - Construirea clădirii pentru grădiniță cu program prelungit cu 3 grupe2018 ianuarie
70000
Plăieșii de Jos - Kászonaltíz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Kászonaltízben napközi otthon építését ígértük a községnek, jelen óvoda nem felel meg az előírásoknak, 60 négyzetméteren 3 terem működik, amelyek nagyon kicsik és a higiéniai feltételeknek nem felelnek meg így működési engedélyünk sincs rá.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Célunk a fiatal családok itthon tartása és gyerekvállalásra ösztönzése, ezért is szeretnénk minél inkább megkönnyíteni a gyerekneveléssel járó gondokat.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Támogatási kérelmünket a jelenlegi óvodaépület elavultsága indokolja, illetve a fiatal szülők arra irányuló igénye, hogy napköziotthont hozzunk létre.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Célcsoportunk a Kászon községi gyerekek és az ő szüleik, nagyszüleik, akiknek így megkönnyítjük a munkavégzését és a gyereknevelési nehézségeiken segítünk.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A beruházás költségét a PNDL -nél sikerült megpályáznunk és megnyernünk, sor került a szerződés aláírására is.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%