„Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă, reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare, reabilitare stație de tratare a apei și a stației de epurare, orașul Bălan, județul Harghita” 2018 ianuarie
50000
Bălan - Balánbánya
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Oraşul Bălan este o fostă comunitate minieră a cărei dezvoltare a fost în permanenţă strâns legată de exploatarea de minereu de cupru din zonă. Din nefericire, în anul 2006 porţile minei s-au închis iar consecinţele acestui fapt au fost extrem de dure pentru locuitorii acestuia. Rata şomajului a crescut semnificativ, populaţia a scăzut prin plecarea persoanelor apte de muncă în străinătate sau migrare în alte localităţi, problemele de ordin social au crescut iar infrastructura urbană s-a degradat îngrijorător. Lipsa infrastructurii conduce, din nefericire la constituirea unui climat investiţional neatractiv iar investiţiile din zonă, actualmente, sunt aproape inexistente. Una din priorităţile UAT Bălan a fost în tot acest răstimp reabilitarea sistemului de apă şi canalizare din raza sa administrativ teritorială, însă lipsa veniturilor proprii din cadrul bugetului Consiliului Local Bălan ca şi consecinţă a încasărilor extrem de scăzute, coroborată cu o susţinere scăzută pe plan politic au lăsat o singură posibilitate valabilă la îndemâna autorităţilor locale şi anume accesarea de finanţări din surse externe sau guvernamentale. Realizarea acestei investiţii este una de maximă importanţă pentru întreaga comunitate luând în considerare starea actuală de degradare avansată a întregului sistem de apă şi canalizare de pe raza administrativ teritorială a oraşului, precum şi necesitatea extinderii acestuia în zonele locuite. Din nefericire, actualmente, UAT Bălan se regăseşte în imposibilitatea de a efectua lucrările aferente din resurse proprii iar sistemul de apă şi canalizare se degradează pe zi ce trece. Proiectul își propune reabilitarea și extinderea sistemului de apă și canalizare, reabilitarea stației de tratare precum și a stației de epurare, din orașul Bălan, județul Harghita. Acest obiectiv de investiții este unul de foarte mare anvergură și importanță la nivelul întregii comunități. Starea actuală a sistemului de apă și canalizare, precum și stațiilor de tratare și epurare este dezastruoasă, cu mult sub standardul minim admis de către reglementările și normativele legale. Lipsa fondurilor necesare pentru reabilitarea acestor obiective, a condus la situația actuală, fapt care afectează negativ, în fiecare zi sănătatea întregii comunități. Pierderile care se înregistrează în sistemul de alimentare cu apă conduc la imposibilitatea Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare de a funcționa la parametri normali, acest serviciu fiind actualmente în pragul falimentului. Acest obiectiv de investiție are în vedere următoarele tipuri de lucrări de reabilitare/extindere/modernizare: La stația de tratare a apei: A. Statie coagulare in regim P cu bazinele de coagulare, bazine deschise:  refacere finisaje si tamplarii;  inlocuirea separatoarelor/serpentinelor din lemn la bazinele de coagulare;  refacerea pe peretii de beton ai bazinelor, a zidariei de protectie si izolare;  refacerea integrala a invelitorii bituminoase a acoperisului; B. Decantoarele de apa potabila 2x500mc, bazine deschise, in continuarea bazinelor de coagulare:  tratarea betoanelor exfoliate ca strat de protectie a armaturilor, conform Cap. 6, pct. 6.2. din expertiză C. Cladire Statie tratare si laborator S(bazine ingropate)+P+1E:  refacere finisaje si tamplarii;  refacerea integrala a invelitorii bituminoase a acoperisului;  reparatii la filtru rapid dezafectat; D. Cladire magazie si atelier reparatii, regim P, prezinta:  tratarea betoanelor exfoliate ca strat de protectie a armaturilor, la placa de beton a planseului, la streasina, care prezinta armaturi aparente;  refacere finisaje si tamplarii;  refacerea integrala a invelitorii bituminoase a acoperisului;  reparatii zidarii la cos de fum ; E. Cladire magazie clor, regim P:  refacere finisaje si tamplarii;  refacerea integrala a invelitorii bituminoase a acoperisului; F. Rezervor apa potabila 300mc, rezerva de incendiu, Clasa I de importanta:  refacerea betoanelor care prezinta tendinta de desprindere, prin reparatii locale  asigurarea continuitatii structurale la nivelul planseului de acoperis prin dispunerea de tiranti metalici;  tratarea betoanelor exfoliate ca strat de protectie a armaturilor, la placa de beton a podestului scarii, care prezinta armaturi aparente;  asigurarea unei cai de acces practicabile la rezervor; G. Rezervor semi-ingropat:  amenajarea terenului in zona rezervorului si peste acesta si refinisare; H. Cladire statie de pompare 1, regim P, in vecinatatea Statiei de tratare:  refacere finisaje interioare;  refacerea integrala a invelitorii bituminoase a acoperisului; I. Cladire statie de pompare 1-bis, regim P, finisata la exterior, cu tamplarie inlocuita, prezintă:  refacere finisaje interioare inclusiv la tavane;  refacerea integrala a invelitorii bituminoase a acoperisului; La stația de epurare a apei: Înlocuirea tehnologiei actuale de epurare a apelor uzate, prin inlocuirea statiei de epurare cu o statie modulara (insa cu pastrarea si reabilitarea cladirii Laborator, cu refolosirea unui bazin de decantare, a platformelor de namol, a bazinului degresor si a canalului Parshal, reabilitate). A. Cladirea administrativa, Laborator si Statie de Suflante  refacere finisaje si tamplarii cu termoizolarea anvelopei;  refacere integrala invelitoare bituminoasa;  dotare laborator B. Bazinele de aerare C. Desfiintare/demolare D. Decantor principal-3 bazine  desfiintare 2 bazine decantoare  reparatii la betoane, cu camasuire betoane pereti si radier la un bazin pentru refolosire;  refacerea structurilor/elementelor metalice aferente E. Decantor secundar  desfiintare-demolare F. Statie de pompare 1  desfiintare-demolare G. Statie de pompare 2;  desfiintare-demolare H. Platforme de namol  decolmatarea platformelor  refacerea peretilor de compartimentare din prefabricate;  refacere platforme de circulatie; I. Magazie de lemne-constructie provizorie  desfiintare-demolare. J. Bazin-canal Degresor  reparatii la betoane, cu camasuire betoane pereti si radier;  refacerea structurilor/elementelor metalice aferente K. Canal Parshall  curatare canal, camine, etc;  reparatii la betoane, cu camasuire betoane pereti si radier;  refacerea structurilor/elementelor metalice aferente La rețea de distribuție a apei, rețea de canalizare pe străzile: Aluniș, 1 Iunie, Cerbului, Fagul Cetății, Izvoarelor, Lungă, Mică, Minei S1, S2, Murelor, Nouă, Pârâul Fierarilor, Revendica, Tarcăului, 1 Decembrie: Rețea de distribuție a apei potabile L = 7.637m Rețea canalizare L = 8.254m Racorduri canal L = 3.014m Branșamente apă L = 2.017m Stații de pompare apă potabilă: 4 bucăți (SP1 – SP4) Stații pompare apă uzată menajeră: 2 bucăți (SPAU1 – SPAU2) Camine de bransament 250 buc Camine vane canalizare 202 buc Camine interventie - apa 28 buc Statii pompare apa potabila 4 buc Statii pompare ape uzate menajere SPAU 2 buc Camine de racord 215 buc Lucrări de împrejmuire incinta stație de tratare: Plasă de sârmă zincată fixată pe stâlpi din țeavă zincată L = 683m, o poartă pentru acces auto incintă Lucrări de împrejmuire incintă stație de epurare: Panouri de gard bordurate fixate pe stâlpi din țeavă zincată, L = 493m, o poartă pietonală și o poartă de acces auto. Lucrări de amenajare incintă stație de epurare: Amenajare acces stație platformă dalată cu dale prefabricate 330 mp și aleea de acces la stația modulară. Platformă betonată pentru amplasare stație de epurare modulară (10 *20 m) 200 mp. Lucrări de amenajare drum de acces incintă stație de tratare: Drum de acces incintă, lățimea părții carosabile 3m, lungime 200m, suprastructură de macadam. În vederea obținerii unei finanțări pentru realizarea acestui obiectiv, UAT Bălan a depus la sediul MDRAP documentația de solicitare de includere a obiectivului de investiții: „Reabilitare si Extinderea Sistemului de Alimentare cu Apa, Reabilitarea si Extinderea Retelei de Canalizare, Reabilitare Stație de Tratare a Apei si a Stației de Epurare” în cadrul listei obiectivelor de investiţii din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare, pentru anul 2017. Proiectul a fost aprobat prin OMDRAPFE nr. 3288/16.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții șu sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru județul Harghita, în perioada 2017-2020. În vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai prezentului proiect, precum și pentru aprobarea proiectului s-a emis HCL nr. 13/2017. Valoarea totală a investiției este de 13.476.722 lei, din care - 11.574.793 lei este reprezentată de valoarea eligibilă a proiectului, care va fi decontată din PNDL – etapa II - 2.171.929 lei este reprezentată de contribuția proprie care va fi suportată din bugetul local al orașului Bălan, sau din alte surse atrase. Având în vedere faptul că nivelul contribuției locale este unul foarte ridicat, înaintăm Consiliului Județean Harghita prezenta notă de fundamentare de sprijinire a asigurării surselor proprii pentru acest obiectiv de investiții din finanțare europeană.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al proiectului este: creșterea calității vieții locuitorilor din orașul Bălan, județul Harghita. Obiectivele specifice ale investiției sunt: - Reabilitarea și extinderea sistemului de apă - Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare, - reabilitarea stației de tratare - reabilitarea stației de epurare,
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Această investiție este cea mai importantă prioritate a Consiliului Local al orașului Bălan în acest moment, având în vedere gravele consecințe ale nerealizării ei asupra sănătății întregii populații a orașului. Investiția, odată finalizată va contribui semnificativ la dezvoltarea durabilă a întregii regiuni, venind în întâmpinarea realizării tuturor cerințelor de respectare a condițiilor de protejare a mediului înconjurător, prin reabilitarea stației de epurare, precum și de protejare a sănătății populației locale, tranzitante, precum și a investitorilor din zonă și a potențialilor investitori, care aleg să își desfășoare activitatea, actualmente, în alte localități, unde infrastructura de apă și apă uzată este la standardele necesare.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii investiției sunt: - Întreaga comunitate reprezentată de locuitorii orașului, în număr de 7857, conform ultimelor date statistice transmise de către INS; - Un număr estimat de 45 de mici industriași locali, care își desfășoară activitatea economică pe teritoriul UAT Bălan, precum și un număr de alți minim 15, estimați, care își vor putea deschide activități, în urma implementării proiectului, beneficiind de serviciile necesare la standardele maximale - Un număr estimat de 1.500 tranzitanți, reprezentați de: turiști, tineri participanți ai schimburilor de experiență organizate la nivelul orașului sau cu ocazia organizării diferitelor evenimente culturale, sociale sau de orice alte natură.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiectul de investiție se află în următorul stadiu: - S-a elaborat documentația tehnico-economică la nivelul SF (inclusiv avizele aferente) - S-a aprobat HCL nr. 13/2017 de aprobare a proiectului, inclusiv a indicatorilor tehnico economici ai investiției, - S-a depus cererea de finanțare către organismul finanțator: PNDL – etapa II - S-a înregistrat notificarea de acceptare a finanțării Următoarele activități principale sunt preconizate astfel: - Organizarea conferinței de lansare a proiectului - Încheierea contractului de finanțare - Achiziția PT-ului, elaborarea acestuia, verificarea și recepția - Organizarea procedurilor de achiziții pentru asistență tehnică, dirigenție de șantier și management proiect - Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție lucrări - Semnarea contractelor de achiziții, - Managementul proiectului și activitățile de publicitate și infomare - Execuția lucrărilor - Recepțiile finale și raportări - Organizarea conferinței finale

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%