Gyergyócsomafalvi közvilágítás rendszer felújítása / Reabilitarea sistemului de iluminat public din comuna Ciumani, jud. Harghita2018 ianuarie
Ciumani - Gyergyócsomafalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A gyergyócsomafalvi közvilágítás elavult lámpatestekkel működik, ezeknek az elavult lámpatesteknek a korszerű, energia takarékos lámpatestekre való cserélése.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Általános cél: egy korszerű, megfelelően felszerelt közvilágítás rendszer kialakítása, a gyergyócsomafalvi életkörülmények európai színvonalra emelése. Sajátos célok: a lakók a jövőben jó körülmények között, biztonságban tudjanak közlekedni éjszaka.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A gyergyócsomafalvi közvilágítás elavult lámpatestekkel működik, amik nagy energiaveszteséggel üzemelnek, ezeknek az elavult lámpatesteknek a korszerű, energia takarékos lámpatestekre való cserélése.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A község teljes lakossága, 4.328 fő és a településre látogatók.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A megvalósíthatósági tanulmány el van készítve, finanszírozási kérés van leadva a PNDL programba, a kérés pozitívan volt elbírálva, jelenleg a műszaki dokumentáció elemzése zajlik a Minisztériumban.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%