Híd építése a Kászon pataka Pod pe DC 8 peste raul Casin in Saputl Iacobeni, com. Plaiesii de Jos, jud. Harghita2018 ianuarie
50000
Plăieșii de Jos - Kászonaltíz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Tekintettel a tavaszi és évközi áradásokra, a szakcég által készített szakértői vélemény alapján új hidat kell építenünk a Kászon patakára Kászonjakabfalván.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Célunk, hogy az árvizektől megvédjük községünk településeit.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Támogatási kérelmünket arra alapozzuk, hogy a beruházás csak akkor kivitelezhető, ha sikerül a saját költségvetésünket kiegészíteni. Két eltérő alkalommal is sor került a közbeszerzési eljárásra, egy ajánlattevőnk volt, akinek az ajánlata több mint 100 ezer lejjel haladta meg az 559 ezer lejes saját erre szánt költségvetésünket.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Jakabfalva és a szomszédos falva lakosai.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Teljes jóváhagyott dokumentációnk van.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%