Gyergyócsomafalvi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása / Reabilitarea sediului primărieri în comuna Ciumani, judeţul Harghita2018 ianuarie
Ciumani - Gyergyócsomafalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Gyergyócsomafalvi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, korszerűsítése.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Általános cél: a településenen Polgármesteri Hivatal számára egy korszerű, épület kialakítása, a gyergyócsomafalvi életkörülmények európai színvonalra emelése. Sajátos célok: a Hivatal alkalmazottai jó körülmények között dolgozhassanak, megfelelő körülmények biztosítása a lakók számára a hivatalos ügyek intézésekor.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A Gyergyócsomafalvi Polgármesteri Hivatal épülete lassan 20 éves, ez alatt az időszak alatt nem voltak felújítsi munkálatok végezve az épületen. a Hivatal jelen állapotában nagy energia veszteséggel működik és már szükös is kezd lenni az alkalmazottak számára.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A község teljes lakossága, 4.328 fő.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A megvalósíthatósági tanulmány el van készítve. Finanszírozási kérés van leadva a PNDL programba, a kérés pozitívan volt elbírálva, jelenleg a műszaki dokumentációk elemzése zajlik a Minisztériumban

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%