Realizare vestiar la terenul de sport cu gazon artificial în Comuna Mărtiniș, sat. Mărtiniș 2018 ianuarie
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizare vestiar la terenul de sport cu gazon artificial în Comuna Mărtiniș, sat. Mărtiniș
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Vestiar pentru teren sport
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Comuna Mărtiniș are proiect selectat prin măsura LEADER M1/6B și pentru realizarea investiției ”Realizare vestiar la terenul de sport cu gazon artificial în Comuna Mărtiniș, sat. Mărtiniș”, Această finanțare nu acoperă înființarea vestiarului și grupurilor sanitare
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Mărtiniș
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Stadiul fizic realizat este 0%. Proiectul este selectat pentru finanțare, faza de contractare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%