Teren de sport cu gazon artificial si vestiar2018 ianuarie
100000
Avrămești - Szentábrahám
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Teren de sport cu gazon artificial si vestiar
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Construire Teren de sport cu gazon artificial si vestiar
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Célunk egy olyan sportpálya létrehozása, amely egy másik projekttel kapcsolódva ( Játszótér megépítése ugyanazon a helyszínen) mint egy szabadidő központ működne minden korosztály számára. Szentábrahám községben nagy a sport iránti szeretet, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy jelen pillanatban is 3 foci csapat működik, amelyek a körzeti bajnokságban szerepelnek. Sajnos jelen pillanatban a községnek nincs olyan sport bázisa más községek településeivel szemben, amelyet a lakók használni tudnának. Bejárnak városra vagy más településekre úgy a gyerekek mint a fiatalok vagy akár az idősebb korosztály is. A beruházás megvalósításával ezt szeretnénk kiküszöbölni, valamint megadni a lehetőséget arra, hogy az emberek a sport által egészségesebb életmódot folytathassanak.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Szentábrahám község összes településének lakói.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Véget ért a közbeszerzés, valamint lejárt már a kontesztálási időszak is, ma kötöttük meg a kivitelezési szerződést a nyertes céggel.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%