înfiintarea unei case comunitare in comuna Siculeni/ Közösségi faluház létrehozása Madéfalván2018 ianuarie
Siculeni - Madéfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A közösségi faluház létrehozása egy nagyon erős szükségletre ad választ a községben. A civil szervezetek nagy száma és jelentős tevékenysége miatt egyre szükségesebbé vált egy olyan központ létrehozása, ahol az összes civil szervezet végezheti tevékenységét, és amely fontos találkozó helyet is jelentene számukra a közös programszervezésekben. Ez a beruházás egy helyi csűr épületének megvásárlásával és annak átalakításával, átépítésével jön létre. Nemcsak a beruházás eredménye, de maga a létrehozási folyamata is egy jelentős közösségi tevékenységet jelent, ahol a helyi önkormányzat, közbirtokosság, egyház, szervezetek és a fiatalok közös összefogással hozzák létre a közösségi faluházat. A helyiek összefogása mellett ezt a beruházást Hargita Megye Tanácsa Kaláka programja keretén belül szeretnénk létrehozni.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás elsődleges célja a helyi szervezetek segítése a szerteágazó, sokrétű tevékenységeik végzésében, valamint hosszú távon egy olyan központi épület, faluház létrehozása, amely a gyerekeket, fiatalokat, de még az idősebb generációt bevonzó tevékenységek helyszíne is lesz.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A Megyei Tanács támogatását a Kaláka program keretén belül igényeljük, amely által az építési anyagok megvásárlását szeretnénk megvalósítani helyi jellegű anyagok, munkaerő bevonásával.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A falu teljes lakossága 2726 fővel célcsoportját képezi a beruházásnak, de elsődlegesen a helyi civil szervezetek tagjai jelenti a célcsoportot.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A beruházás a 2018-as év folyamán indul és valósul meg.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%