Echiparea și dotarea Asociației Paza civilă Valea Strambă - Felszerelés és eszközbeszerzés a gyergyótekerőpataki Polgárőrség egyesület számára2018 ianuarie
Valea Strâmbă - Gyergyótekerőpatak
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
2015-ban alakult a Polgárőrség több mint 60 személy részvételével biztosítódik a község közbiztonsága. Ezen civil kezdeményezés önerőből létesült és megfékezte az egyre nagyobb számban fellépő bűncselekményeket, nyugalmat és biztonságot adva a község lakói számára. A polgárőrségi tagok felváltva 3-4 csoportba tömörülve egy használatba kapott telepjáróval teljesítenek szolgálatot. Fő tevékenységi körük a védett természeti területek védelme és felügyelete, környezetkárosító hatások feltárása, behatárolása, szabálysértések, bűncselekmények felderítése, megelőzése. Tekintettel, hogy az elég szegényes felszerelésnek nagyon hasznos tevékenységet folytatnak. Ezen tevékenységi körök hatékonyabbá tételéhez szükségesek kommunikációs eszközök (gondolunk itt CB rádió) megfigyelési eszközökre (távcső, fókuszlámpa), valamint egyenruhára.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A polgárőség keretén belül szolgálatot teljesítő önkéntesek számára szeretnénk egyenruhát, valamint felszereléseket vásárolni. ezáltal hatékonyabbá tenni tevékenységüket. Beruházva ezen Egyesületbe biztosítjuk a tagok önzetlen és folyamatos szolgálatkészségét és lendületet vinnénk a tevékenység további hatékony végzésére.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Az önkéntes alapon működő Polgárőrség tagjai fontosnak tartják a község javainak a védelmét és a fegyelem biztosítását. Tekintettel a szegényes felszereltségre amivel rendelkeznek, megalapozottnak tartjuk egy olyan megjelenést biztosítani számukra mely már önmagában tekintély igényel.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás célcsoportja a több mint 60 tagú Polgárőrség, de közvetett módon a község lakói is.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Eddig a Polgárőrség rendelkezik egy Közbirtokosság által rendelkezésre bocsájtott telepjáróval valamint láthatósági mellényekkel és önerőből vásárolt lámpákkal.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%