Gyergyócsomafalvi szennyvízhálózat felújítása és bővítése / REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA2018 ianuarie
Ciumani - Gyergyócsomafalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Gyergyócsomafalvi szennyvíz hálózat feljavítása a meglévő átemelőpumpák javítása által és bővítése a turisztikai zónák irányába
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Általános cél: a települési infrastruktúra felújítása, a gyergyócsomafalvi életkörülmények európai színvonalra emelése. Sajátos célok: a jelenlegi átemelőpumpák elavultak javítása. A turisztikai zónák irányába a rendszer bővítése.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A beruházás megvalósítása létrejön a községben egy korszerű, megfelelően működő szennyvíz rendszer, megerősödik a gyerekvállalási és az itthonmaradási kedv.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Közvetlenűl a község teljes lakossága, 4.328 fő, közvetve az idelátogatók.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A megvalósíthatósági tanulmány el van készítve, finanszírozási kérés van leadva a PNDR programba, a kérés pozitívan volt elbírálva, a környezetvédelmi engedéély beszerzése van folyamatban.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%