Dezvoltarea sistemului de supraveghere video/Kamerarendszer kibővtése2018 ianuarie
20000
Suseni - Gyergyóújfalu
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Gyergyóújfalu község térfigyelő kamerarendszerének bővítése, nagy kapacitású kamera felszerelése és annak üzembe helyezése.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Célunk a település közbiztonságának a javítása , a lopások, randalírozások vagy más erőszakos cselekedetek megelőzése, felderítések hatékonyabbá tétele.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
2012- ben Újfaluban szereltek térfigyelő kamerát a központi tér forgalmas útelágazásánál.Sajnos elszaporodtak a a betörések és lopások a családi házakban,ahonnan pénzt és egyéb értékeket tulajdonítottak el a garázdálkodók.Ezért további kamerákra, központi rendszerre és ezek felszerelésére lenne nagyon szükség.A kamerák felszerelésével jelentősen javulna községünk közbiztonsága.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás közvetlenül érintett célcsoportja Gyergyóújfalu község lakói.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Egyetlen egy kamera van, amely egy útelágazást föd le.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%