Achiziționarea de terenuri și clădiri în zona industrială/ Terület és épület vásárlása az ipari zónában2018 ianuarie
130000
Tomești - Csíkszenttamás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Csíkszenttamás Község 2004-es önállósodása óta folyamatos fejlődést mutat. Az EU-s támogatások révén a szomszéd településekkel közösen a Felcsík Kistérség Társulás községeiben sokat fejlődött az infrastruktúra. A hat felcsík község 99 %-ban ki van építve a víz és szennyvízhálózat. A községi utak többsége már aszfaltozott. Az alap infrastrukturális fejlesztések után Csíkszenttamás Község Önkormányzatának célja a hatékonyabb gazdaságfejlesztés, amely révén hozzájárulhat a község és a kistérség gazdaságnak fejlődéséhez, a fiatalok itthon maradásához és új munkahelyek létrehozásához. A Polgármesteri Hivatal a közbirtokossággal és több helyi vállalkozóval együttműködve egy új vállalkozói központot hoz létre a községben, amely inkubációs erőként fog hatni a község vállalkozóira. A vállalkozói központban lehetne külön raktárfelület a helyi tanácsnak, külön a közbirtokosággnak és több kisebb egyéni vállalkozónak is. Olyan vállalkozások is megkeresték partnerséggel a helyi tanácsot, akiknek tevékenységei már kinőtte a szűk családi területet, de nem tudnák saját maguknak megengedni egy sajt telep megvásárlását. Ebben lehetne partner a Polgármesteri Hivatal és Hargita Megye Tanácsa. Irodák és akár újabb cégek bejegyzésére is lehetőséget adhat az új vállalkozói központ. A vállalkozói központ megvásárlásához szükséges Hargita Megye Tánácsának a támogatása.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás általános célja, a Csíkszenttamási Vállalkozói Központ létrehozásához szükséges terület megvásárlása. Sajátos célok: 1. egy új gazdasági- és helyi adópolitika révén segítsük vállalkozóinkat és a község lakosságának lehetőséget bíztosítsunk a megélhetésre. 2. Raktárfelületek bezítosítása a közbírtokosság és tanács gépeinek. 3. Jelenleg is műkodő családi és egyéni vállalkozásoknak helyet bíztosítani a bővülésre.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Csíkszenttamás Község Vidákfejlesztési stratégiájában megfogalmazott célok elérése, amelyek hozzájárulnak a község gazdasági fejlesztéséhez. - új munkahelyek: min. 20 új munkahely (a jelenlegi szinthez képest értett növekedés) - új vállalkozások: min. 5 új helyi székhelyű állattartó cég (a jelenlegi szinthez képest) - Vállalkozói és mezőgazdasági szaktanácsadás jelenleg nem működik a községben, pedig nagy szükség lenne rá. A vidékfejleztési stratégia kérdőíves kutatásában a megkérdezettek 36%-a indítana szívesen valamilyen vállalkozást.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás fő célcsoportja a község lakossága: 2550 fő. Másodlagos célcsoport a Felcsík Kistérség Társulás községei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Elkészült a területre egy kataszteri felmérés és egy felértékelés. A terület megvásárlására a tanács létrehozott egy külön bizottságot, amely januárban egyeztett a tulajdonoskkal és az év első felében megtörténhet a megvásárlás.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%