EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA GALAUTAS, JUDETUL HARGHITA, ZONA COLONIA III SI BAZIN2018 ianuarie
Gălăuțaș - Galócás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
In prezent comuna Galautas dispune de sistem centralizat de canalizare menajera, si statie de epurare insa nu sunt racordate toate gospodariile la reteaua de canalizare menajera.Pentru a asigura posibilitatea de racordare a tututror gospodariilor inca neracordate , este necesara extinderea retelei existente catre zona Colonia III si Bazin , comuna Galautas. Prin extinderea retelei de canalizare menajera in comuna Galautas, judetul Harghita, catre zona Colonia III si Bazin, se urmareste posibiliattea racordarii la reteaua de canalizare menajera a unui numar de 10 gospodarii din zona Bazinului pe o lungime de aproximativ 450 ml, si a uni numar de 20 gospodarii in zona Coloniei III, pe o lungime de aproximativ 450 ml. Total lungime retea propusa a fi extinsa este de 900 ml.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul investitiei este cresterea calitatii vietii economice si sociale, crearea de conditii de trai corespunzatoare. Obiectivul investitiei il constituie doua zone care se situeaza in comuna Galautas, respectiv: 1. Zona Bazin-cu o lungime de aproximativ 450 ml, 2. Zona Colonia III-cu o lungime de aproximativ 450 ml. Se vor compune din reteaua propriu-zisa : conducte, camine de vizitare, subtraversare de drum , statie de pompare. pe traseul tronsoanelor de canalizare menajera s-a tinut cont de posibilitatile de racordare ale viitorilor consumatori, pe langa cei propusi a se racorda in prima faza.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Lipsa canalizarii menajere in zonele Colonia III si Bazin.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
30 de gospodarii , si posibilitatea de racordare a viitorilor consumatori.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
S-a aprobat prin HCL nr. 50/2017 nota conceptuala si tema de proiectare pentru acest obiectiv, a fost emis certificatul de urbanism, este intocmit studiu de fezabilitate , devizul general.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%