Cofinantare partea neeligibila la proiectul MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA2018 ianuarie
Lupeni - Farkaslaka
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Scopul proiectului constă în refacerea infrastructurii rutiere de la nivel local, prin îmbunătățirea stării tehnice, sporirea considerabilă a capacității portante și corectarea în plan și spațiu a elementelor geometrice a unei suprafețe de 4,8 ha de drum de pe teritoriul comunei Lupeni. Această investiție în infrastrucuta de transport este de utilitate publică, deservește întreaga comunitate, este un obiectiv prioritae la Planului de Urbanism General și este cuprins în Planul Strategic de Dezvoltare Locală al comunei Lupeni 2014 - 2020. Modernizarea și refacerea infrastructurii rutiere care constituie obiectivul prezentului proiect, va avea un impact pozitiv asupra comunității de la nivel loca, regional și național, întrucât va contribui la obținerea următoarelor beneficii: îmbunătățirea accesibilității obiectivelor de interes local din comuna Lupeni; dezvoltarea locală prin modernizarea legăturilor directe de transport; reducerea costurilor de transport explicite și implicite; reducerea poluării mediului prin reducerea noxelor și zgomotului, creșterea vitezei de transport și implicit reducerea timpului aferent transportului de mărfuri și de călători și a consumului de carburant; realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic; condiții optime de rulare corespunzătoare și reducerea uzurii mijloacelor de transport și a degradării premature a acestora; sporirea siguranței circulației și reducerea numărului de accidente rutiere; majorarea terenurilor de la nivelul comunei.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%