Amenajarea zonei monumentului Siculicidium / A Siculicidium emlékmű környékének rendezése2018 ianuarie
40000
Siculeni - Madéfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Amplasamentul se află în Judetul Harghita, comuna Siculeni. Suprafata adiacentă monumentului SICULICIDIUM actual este o suprafată neamenajată cu valoare estetică scăzută, care nu posedă de infrastuctură necesară, pentru parcarea autoturismelor, pentru accesul acestora si de alei necesare circulatiei pietonale, necesar pentru accesul si deservirea vizitatorilor. Proiectul de amenajarea locurilor de parcare, drum de acces si alei în zona se află în intravilanul Comunei Siculeni si a fost intocmit pe baza temei de proiectare. Prin acest proiect va fi realizată amenajarea exeterioară al suprafatei adiacenta monumentului Siculicidium. Sistematizarea verticală a suprafetelor amenajate se va face în asa fel încât scurgerea apelor meteorice să fie asigurată. Se va amenaja alei pietonale ,trotuar , drum de acces ,locuri de parcare si zone verzi. Vor fi folosite materiale de constructii locale (de ex. bancile vor fi executate din lemn specific local, materialele necesare investitiei vor fi procurate de la firme din zona Ciucului)
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Monumentul Siculicidium este un monument de categoria B, vizitat anual de catre cca. 8000 turisti. Obiectul investitiei este de a amenaja zona monumentului cu estetica scazuta in momentul de fata si de a asigura locuri de parcare autovehiculelor si autobuzelor cu care sosesc turistii, alei pentru pietoni si zone verzi cu banci.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Scopul realizării proiectului este preocupată de cresterea calitătii si a conditiilor de viată în zona rurală prin renovarea si imbunătătire infrastructurii si concomitent imaginea de ansamblu în spatiul rural, în contextul global al dezvoltării durabile.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Localnicii: 2700 persoane Turisti: cca. 8000 persoane/an Prin amenajarea parcarilor si a zonei verzi langa monumentul Siculicidium , localnicii vor beneficia de un ambient mai placut. Turistii vor avea un sentiment mai placat despre Siculeni si despre secuime.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Stadiul actual: Este finalizata proiectarea lucrarii si este in curs de realizare achizitia lucrarilor

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%