„Servicii de proiectare privind elaborarea documentatiilor pentru Reparaţii capitale fosta clădire CAP – com. Atid ”2018 ianuarie
25000
Crişeni - Kőrispatak
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Fosta clădire CAP din comuna Atid a fost preluată de către autoritatea administraţiei publice locale din comună, odată cu desfiinţarea fostelor cooperativelor agricole de producţie, după schimbarea regimului din anul 1989. Starea acestei clădiri chir în momentul preluării a fost precară, nefiind posibilităţi de utilizare de către comună pentru nicio destinaţie folositoare care ar fi avut tengenţă cu activitatea de administratie locală. În aceste condiţii actualmente clădirea este părăsită, fiind supusă permanent acţiunii continue distrugătoare a diferiţilor factori meteorologici.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Fosta clădire CAP din comuna Atid a fost preluată de către autoritatea administraţiei publice locale din comună, odată cu desfiinţarea fostelor cooperativelor agricole de producţie, după schimbarea regimului din anul 1989. Starea acestei clădiri chir în momentul preluării a fost precară, nefiind posibilităţi de utilizare de către comună pentru nicio destinaţie folositoare care ar fi avut tengenţă cu activitatea de administratie locală. În aceste condiţii actualmente clădirea este părăsită, fiind supusă permanent acţiunii continue distrugătoare a diferiţilor factori meteorologici.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Pentru a salva clădirea de deteriorarea completă şi a-i imprima o destinaţie adecvată, în etapa actuală Consiliul Local al comunei a hotărât intreprinderea unor măsuri pentru reabilitarea clădirii, considerând că o asemenea construcţie nu poaate fi abandonată definitiv. În acest context au fost create condiţiile necesare prin încluderea în bugetul acestui an a cheltuielilor în vederea pregătirii procesului de reparaţii capitale. Pentru acest lucru, în prima fază se impune prin urmare elaborarea documentaţiilor de proiectare aferente reparaţiilor capitale preconizate.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii al comunei Atid, respectiv Criseni
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%