ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE MODERNE PENTRU COMUNA OCLAND2018 ianuarie
Ocland - Oklánd
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE MODERNE PENTRU COMUNA OCLAND
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE MODERNE PENTRU COMUNA OCLAND
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%