Construire șopron în Comuna Cîrța2018 ianuarie
Cârța - Karcfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A beruházás tárgya garázs és színek építése egy a község tulajdonában lévő üres telekre. A karcfalvi polgármesteri hivatal uniós projektből vásárolt egy kotrórakodó gépet. Ennek a nehézgépnek és a 9 tartozékának lenne szükség garázsra, és színekre. Egyúttal a polgármesteri hivatal gazdasági udvarát is odaköltöztetnénk (tűzifatároló, szelektív hulladékgyűjtő).
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás általános célja, hogy az újonnan megvásárolt kotrórakodó képnek és tartozékainak garázst építsünk. A sajátos cél, hogy a községközpontból képét javítsuk, azáltal, hogy az oda nem illő gazdasági udvart a fenti telekre költöztetjük.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A garázs és színek építése azért fontos, mivel az újonnan megvásárolt kotrórakodó gépet és tartozékait nem szeretnénk a szabad ég alatt tárolni.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás célcsoportja a község lakói, akik élvezik a kotrórakodó gép munkáját, amely gép számára a garázs és a színek épülnek.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A előző években elkészítettük az építkezéshez szükséges terveket. Jövő évben szeretnénk saját forrásból megépíteni a fent említett épületet.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%