Construire gradinita de copii com.Bradesti, Judetul Harghita2018 ianuarie
115000
Brădești - Fenyéd
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Construire gradinita de copii com.Bradesti, Judetul Harghita
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Construire gradinita de copii com.Bradesti, Judetul Harghita
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
În Comuna Brădești nu există clădire pentru grădiniță de copii ,momentan clădirea anexă a Parohiei Romano Catolice funcționează ca grădiniță, care nu respectă nici cerințele minimale cerute de lege.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Momentan sunt în jur de 100 de copii mici,care așteaptă noua grădiniță
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiect câștigat prin Programul National Pentru Dezvoltare Rurală înrwegistrată și verificată la Agenția pentgru Finanțarea Investițiilor Rurale Alba Iulia. Înregistrat la AFIR Alba Iulia cu numărul de înregistrare : C0720EM00011772100005.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%