Normál programmal működő óvoda építése Gyergyócsomafalván / Construire grădiniţă de copii cu program normal în comuna Ciumani, judeţul Harghita2018 ianuarie
210000
Ciumani - Gyergyócsomafalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Gyergyócsomafalván a Szászfalvi falurészen egy modern, korszerű óvoda építése és felszerelése.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Általános cél: a településenen az óvodáskorú gyerekek számára egy korszerű, megfelelően felszerelt óvoda létrehozása, a gyergyócsomafalvi életkörülmények európai színvonalra emelése. Sajátos célok: a gyerekek a jövőben jó körülmények között tanuljanak, kisgyerekes családok támogatása azáltal, hogy a gyerekeiket jó körülmények között, biztonságban tudhassák napközben, munkahely biztosítása pedagógusok számára.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A beruházás megvalósítása létrejön a községben egy korszerű, megfelelően felszerelt óvodának otthont adó épület, megerősödik a gyerekvállalási és az itthonmaradási kedv.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Közvetlenül 40 gyerek, akik a megépülő óvodába járnak majd, az ő szüleik, valamint az óvoda személyzete, összesen 90 személy, közvetve pedig a község teljes lakossága, 4.328 fő.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A község a tavaly vásárolt egy telket, ami az óvoda megépítésére alkalmas. Az óvoda megépítésére a tervezek el vannak készítve, finanszírozási kérés van letéve a PNDL program keretében, amit elfogadott a Minisztérium, a műszaki dokumentáció elemzése van folyamatban a finanszírozó hatóságnál. Jelenleg a kivitelezére a közbeszerzési dokumentáció összeállítása zajlik.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%