MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL 2018 ianuarie
95000
Săcel - Románandrásfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Modernizare drumurilor comunale si a strazilor din comuna Sacel
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Drumurile comunale si strazile aflate pe teritoriul comunei sa fie practicabile.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Sunt portiuni de drumuri comunale care nu sunt asfaltate si strazi care in timpurile ploioase sunt impracticabile.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii acestei investitii sunt in primul rand locuitorii satelor și participantii in trafic.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Investitiile sunt in curs de realizare

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%